Skrējiens “Trīs tilti”

Ik gadu, septembra vidū – šogad 16. septembrī, Salacgrīvas vidusskola organizē tautas skrējienu “Trīs tilti”. Tas ved pāri Salacai, pāri trim tiltiem. Šogad – 41.reize! Piedalījās 137 skrējēji, to vidū bija gan pirmsskolēni, gan viņu vecāki, gan pamatskolēni, vidusskolēni, skolotāji un pieaugušie, kuriem patīk sports, patīk piedalīties, patīk izkustēties skaistā sestdienas dienā.

Sporta pedagogi Mārīte Jankovska un Sandra Bērziņa deva norādes par trases “īpašajām” vietām un vēlēja būt uzmanīgiem.

Pēc skolas direktores Sanitas Straubergas uzmundrinājuma vārdiem, visi 137 devās ceļā – kāds ātrā, kāds lēnā skrējienā.

Tikmēr brīvprātīgie palīgi, kas nekad neatsaka šādā sestdienā strādāt:), devās palīgā sporta pedagogiem, galvenajiem organiztoriem – Sandrai Bērziņai, Mārītei Jankovskai un Danielam Grigorjevam, ieņemot norādītos amatus. Paldies arī Ingai Gobai, Gunai Vizbelei un Tatjanai Kondratjukai par laika uzskaiti, medmāsai Daigai Līcītei par siltas un saldas tējas izsniegšanu un 1. palīdzības nodrošināšanu, dīdžejam Arvīdam Gertneram par skaņas nodrošināšanu, Elīnai Gertnerei par palīdzēšanu pie reģistrēšanās, trases pavadošajam jeb noslēdzošajam personālam Emīlijai Gobai, Martai Elīzai Eisakai un Dagnijai Kukai.

Lai skrējiens būtu vēl pilnvērtīgāks, mūs vienmēr atbalsta pilsētas uzņēmēji un skolas draugi. Bērniem ļoti patīk ne tikai diplomi un medaļas, bet arī kārumi, kas dod lielu enerģiju, lai turpinātu iesāktos labos darbus. Paldies sakām Limbažu novada pašvaldībai, sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks”, AS “Brīvais Vilnis”, kebabnīcai “Kaste”, SIA “Silva prim”, veikalam “Saiva”, draugiem “Pirtslietu darbnīca”, Lielsalacas evaņģēliski luteriskai draudzei par elektrības nodrošināšanu un Salacgrīvas vidusskolai (lai būtu skaisti diplomi, mazi suvenīri, skaņa – kādam tas ir jānoorganizē un jāizdara:)).

Vēsture:

Finišā sagaidījām pirmos:

Priecājamies par mūsu vidusskolas ātrāko – Kristaps Ralfs Vanka (11.d klase)

Ir skolas absolventi, kas piedalās katru gadu, piemēram, Gundega Heidingere.

Ļoti lepojamies ar skolas skolotājiem, kuri nepaguruši dodas skrējienā. Šogad – Laura Ende, Laura Ilvesa un Ilze Saklaure.

Īpašs ir par ģimenēm, kas kopā piedalās šādā skrējienā.

Paldies VISIEM par skaisto rudens dienu.

Gaidīsim rezultātu apkopojumu.

Teksts, foto, video, kolāžas: I.Kupča

Atbildēt