Deju koncerts “Pastkartes”

Salacgrīvā 25. aprīlī skolēni izdejoja radošus sveicienus koncertā “Pastkartes”. Koncerta laikā tika izdejotas tādas koprepertuāra dejas kā “Pienenītes”, “Cielava baltgalve”, “Latviešu pāru deju svīta”, “Garais dancis”, “Kāda koka tā laiviņa”, “Rucavietis”, “Ka des Tevi aicināju”, “Draiskais dancis” u.c.

Salacgrīvas vidusskolu pārstāvēja tautisko deju pulciņš “Randiņa” 5 dažādās vecuma grupā, izdejojot izlozēto un izvēles deju.

Paldies kolektīvu vadītājai Anita Gīzei un koncertmeistarei Lolitai Jakabsonei. Nākamā uzstāšanās 20.maijā Reņģēdāju festivālā.

Martas Dances foto.

Atbildēt