ANO tuvāk skolai

Otrdien skolā viesojās skolas absolvente Liene Freija Lunn(bij.Veide), lai iepazīstinātu skolēnu ar savu ceļu uz Apvienoto Nāciju Organizāciju.

Ieguvusi žurnālistes diplomu Rīgas Stradiņa universitātē, kaut kādā brīdī izlēma doties uz Gruziju, kur arī sākās viņas profesionālais ceļš ANO , darbojoties ANO Ausgtā komisāra bēgļu jautājumos birojā.

UNHCR mērķis ir nodrošināt starptautisko aizsardzību bēgļiem un rast ilgtermiņa risinājumu bēgļu problēmām. Šī uzdevuma veikšanai UNHCR vada un koordinē starptautiskās sabiedrības rīcību.

UNHCR Baltijas valstu birojs darbu Latvijā uzsāka 1998.gada oktobrī. Taču Baltijas valstis UNHCR uzmanības lokā ir kopš 1991.gada, kad Ziemeļvalstu reģionālā pārstāvniecība Stokholmā savā darbībā iekļāva arī Igauniju, Latviju un Lietuvu.

UNHCR Baltijas biroja svarīgākais mērķis ir ar patvēruma jautājumiem saistīto valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju potenciāla un profesionalitātes pilnveidošana:

  • sekmējot taisnīgu un efektīvu bēgļu statusa noteikšanas procedūru;
  • veicinot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās bēgļu likumdošanas saskaņošanu ar starptautiskajām un reģionālajām (Eiropas Savienības) tiesību normām;
  • informējot sabiedrību, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas cilvēku attieksmē pret bēgļu un patvēruma meklētāju vajadzībām.

Lienes darba ceļi veduši gan uz Irāku un Sīriju, Serbiju, Moldovu un citām valstīm. Viņa atzina, ka grūtākais nav fiziski izturēt pārbraucienus, dzīvošanu nometnēs, bet gan emocionāli, sastopot cilvēkus krīzes situācijās, kara un dabas katastrofu dēļ, mēģinot katram palīdzēt, redzot ,cik tas daudz laika prasa, cik cilvēkime ir grūti.

Pašlaik Liene strādā Dānijas birojā, vairāk nodarbojoties ar privātu līdzekļu vākšanu. Darba gaitām apguvusi 10 valodas, kā galveno darbā uzsvēra toleranci un empātiju.

“Protams, ka man pietrūkst Latvijas “, teica Liene, atbildot uz skolēnu jautājumu. Bet palīdz sazināšanās ar mājiniekiem, latviskas lietas mājās un apciemojumi.

Nobeigumā Liene iedrošināja jauniešus nebaidīties pieteikties darbā arī starptautiskās insittūcijās, jo lielākoties tur satiek cilvēkus no Lielbritānijas, Francijas, Norvēģijas un citām valstīm, bet pavisam maz no Latvijas. Liene piedāvāja arī izpalīdzēt ar padomu un kontaktiem.

Atbildēt