Darbs valsts pārvaldē – varbūt tas ir mans ceļš?

Savu nodarbību 10.-12.klašu skolēniem “Darbs valsts pārvaldē – varbūt tas ir mans ceļš?” Edīte Kalniņa iesāka ar stāstu par personīgo pieredzi darbā valsts pārvaldē, kas deva lielas iespējas un plašus kontaktus. Šobrīd valsts iestādēs strādā 61 112 darbinieku. Gandrīz puse no valsts budžeta iestādēs nodarbinātajiem ir policisti, karavīri, pedagogi, mediķi, prokurori, tiesneši, kurus parasti nesaista ar valsts pārvaldi. Valsts pārvaldē ir dažādi amati- vadītāji,  fiziskā un kvalificētā darba veicēji, politikas plānotāji, politikas ieviesēji, atbalsta funkciju veicēji. Ar visiem amatiem var iepazīties Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogā     https://likumi.lv/doc.php?id=222271, kur ir    57 amatu saimes, kuras dalās apakšsaimēs un līmeņos, piemēram,

1.Administratīvā vadība; 7.Diplomātiskā un konsulārā darbība; 12.Finanšu analīze un vadība; 15.Iekšējais audits; 16.Iestāžu drošība; 23.Klientu apkalpošana; 35.Politikas ieviešana,; 36.Politikas plānošana;  44.Ārvalstu finanšu instrumentu vadība u.c.

Informāciju par vakancēm valsts sektorā vislabāk meklēt Nodarbinātibas valsts aģentūras (NVA)mājas lapā.

Protams, skolēnus interesēja atalgojums valsts iestādēs. Izrādās, ka katrai saimei, apakšsaimei un līmenim atbilst algu grupas un kategorijas, kuras nosaka

MK noteikumi Nr.66 «Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību».   https://likumi.lv/doc.php?id=254560

Atkarībā no vērtējuma (NEVIS) un profesionālās pieredzes ir 16 mēnešalgu grupas un 3 kategorijas.

Lektore uzsvēra, kāpēc varētu būt motivēti strādāt valsts pārvaldē –

—Interesants un atbildīgs darbs;

—Dalība valsts politikas plānošanā un ieviešanā;

—Iespēja pārraudzīt nacionāla līmeņa un ES procesus, strādāt starptautiskos sadarbības projektos, starptautiskās organizācijās;

—Atalgojums, darba un atalgojuma stabilitāte;

—Ilgtermiņa sociālās garantijas.

Sarunā tika skartas arī nākotnes prespektīvas, piemēram nepieciešamās kompetenču jomas

iterācija; datu kompetence; orientācija uz lietotāju; zinātkāre; stāstu stāstīšana; izaicinājumu meklēšana.

Nodarbības otrajā daļā skolēni darbojās grupās un piedalījās viktorīnā , mēģinot apkopot informāciju, kuru tikko ieguvuši.

Domāju, ka nodarbība bija noderīga, kaut vai paplašinot skolēnu redzesloku .

Nodarbība notika  ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “Nr.Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Inta Cirša, PKK

 

 

 

 

Atbildēt