“Dabai labu darīt”

Priecājamies, ka šajā neparastajā mācību gadā mums kopā ir izdevies piedalīties SIA “ZAAO” akcijā.

Paldies Ekoskolas vadītājai Līgai Tauriņai un koordinatorei Laimdotai Pelšei. Paldies visiem skolēniem un vecākiem, kas atbalstīja. Turpināsim to darīt arī nākamajā mācību gadā, jo šī akcija ir viena no skolas tradīcijām.

SIA “ZAAO” katru gadu izsludina akciju izglītības iestādēm “Dabai labu darīt”, kurā tiek vāktas PET pudeles un makulatūra.

Šogad izglītības iestādes tika aicinātas veikt arī pētniecības uzdevumus par šķirošanas paradumiem izglītības iestādē.

Akcija notika no 16.oktobra līdz 15.janvārim. Iepriekšējā mācību gadā izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi un viņu atbalstītāji savāca 227 tonnas makulatūras un 255,60 m3 PET pudeļu.

Akcijā piedalījās 74 izglītības iestādes.

ZAAO apstiprina, ka savāktās PET pudeles un makulatūru reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe” sagatavos nodošanai pārstrādei, lai tālāk pārstrādes uzņēmumi izgatavotu jaunas preces.

Atbildēt