“Atklāj kopā ar Skudru Urdu”

Akcijas „Atklāj kopā ar Skudru Urdu” mērķis ir veicināt 1.- 6.klašu skolēnu interesi un izpratni par vides saudzēšanu un dabas procesiem, pašiem veicot dažādus uzdevumus un eksperimentus.

Katru mēnesi, sākot no februāra līdz aprīļa beigām, Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” pārstāvji izsūtīja akcijas dalībniekiem video ar veicamajiem uzdevumiem.

Akcijas laikā uzdevumi bija par šādām tēmām:

“Ūdens”, “Zeme”, “Gaiss”

Tik čakli ir bijuši mūsu trešklasnieki (par to sīkāk “Eksperimenti kopā ar Skudru Urdu”).

Priecājamies un sakām paldies klases audzinātājām Lailai Rozenbergai un Evijai Kosītei – Viļķinai.

Paldies vecākiem par atbalstu, jo daži eksperimenti bija jāveic attālināto mācību laikā.

Atbildēt