Ceļš līdz realitātei

Kas var būt labāks, ja darba diena aizrit vienā jautrībā? Tā var būt, ja izvēlies nākotnē apgūt vienu no 7 profesijām, kurā nejusties kā darbā. Viena no tām ir pasākuma plānotājs un vadītājs.

Sociālo zinību stundās 4. klases skolēniem tiek piedāvāta tēma “Sports veselībai”, zem šī temata slēpjas apakštēma – pasākumu plānošana. Īsi pirms projektu nedēļas  4.a klases skolēni mācījās plānot, rakstīt nolikumu, reklamēt, domāt par budžetu dažādiem pasākumiem. Viens no tādiem bija sporta sacensības “Tautas bumba”.

Projektu nedēļas ietvaros, kad runājam par daudzveidīgo profesiju klāstu, 4.a klases skolēnu grupa nolemj realizēt šo pasākumu.

Šodien, 13.februārī pasākums jeb sacensības “Tautas bumba” norisinājās starp visām 4.klasēm,  tā kā divas 4. klases piedalās projektā “Sporto visa klase”, tad šī spēle ir aktuāla skolēnu vidū.
4.a klase uzaicina 4.b un 4.c klasi uz sacensībām.

Sacensības spraigas, tikai spēles pagarinājumā viena komanda kļūst par uzvarētāju. Pasākums tika plānots kā izklaide skolasbiedriem, taču sacensību gars neatstāja nevienu.

Pasākuma budžetā tika ieplānotas dāvanas – konfekšu tūtas katrai klasei. 4.a klase saka paldies 4.b un 4.c klasei par piedalīšanos, paldies klašu audzinātājām Dacei Kašai un Ivetai Rozenbergai, kuras atļāva savām klasēm piedalīties:)

Ārpus budžeta plānojuma palika uzvarētāju kausi, par tiem – liels paldies sporta skolotājiem un sacensību tiesnešiem – Sandrai Bērziņai un Mārītei Jankovskai.


Ideja uz papīra tika realizēta dzīvē. Pirmie soļi ar plus zīmi pasākuma plānošanā un organizēšanā.

4. a klases audzinātāja Iveta Kupča

Atbildēt