A.Puškina pēcpusdiena

Puškina izstadeAprīļa beigās skolas zāle pulcēja 9.-12.klašu komandas uz pēcpusdienu, kas veltīta izcilā krievu dzejnieka Aleksandra Puškina 215 gadu jubilejai.
Skolēnus uzrunāja skolas Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Ruta Valeniece. Viņai līdzi bija vairākas zīmīgas monētas – viena pat no 1799. gada, kad dzimis A.Puškins,arī padomju laiku jubilejas rublis ar Puškina attēlu. Viņa iepazīstināja skolēnus ar kādreizēju skolas tradīciju – visi vidusskolēni brauca ekskursijā pa Puškina vietām uz Mihailovsku, kā liecību tam skolēni varēja iepazīties ar tā laika pārgājiena aprakstu, kā arī izstādi veltītu dzejniekam.10.b
Iniciatore šim pasākumam bija skolotāja Ināra Biseniece, kurai izdevās iedvesmot skolēnus trim dažādiem uzdevumiem. Jau pirms pēcpusdienas visi skolēni mācījās Puškina dzejoļus, labākie tos norunāja zālē. Katrai klasei bija jāsagatavo prezentācija par kādu dzejnieka dzīves posmu. Tikai trīs klases bija izpildījušas kulinārisko uzdevumu-pagatavot kādu nacionālo krievu ēdienu. 10.b klase bija izcepusi pankūkas, 11.klase dažādi pagatavojuši pelmeņus un glīti noformējuši. Īpašs bija 10.a klases veikums – vistas biezzupa, kādu tradicionāli ēd Ziemassvētku vakarā. Pat skolotāji šādu zupu garšoja pirmo reizi.11.
Jāsaka, ka tas bija pārbaudījums skolēnu krievu valodas prasmei un pielietošanai, bet viņi ar to veiksmīgi tika galā. degustPaldies skolotājiem un vadītājām Serafimai un Valērijai Grigorjevām!vadītājas