Žetonu vakars

2.martā notika  lielisks ŽETONU VAKARS.

Paldies 12.a un 12.b klašu skolēniem un audzinātājām par lielo ieguldīto darbu savu skolas mirkļu atspoguļojumā, par sagādātajiem skaistajiem līdzpārdzīvojuma mirkļiem!

Paldies 11.a un 11.b klašu skolēniem un audzinātājiem par cepuru gatavošanu, zāles noformēšanu un kārtošanu, 11.b par izjustajiem apsveikuma vārdiem, 11. a par asprātīgo un perfekti nostrādāto muzikālo  apsveikumu.

Direktora  vietniece Inta Cirša