16.oktobris-Pasaules pārtikas diena

 

Kopš 1981.gada 16.oktobrī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija aicina atzīmēt Pasaules pārtikas dienu, lai aktualizētu sabiedrībā ar lauksaimniecības un pārtikas jomām saistītus izaicinājumus, motivētu pasaules iedzīvotājus sadarboties, meklējot un īstenojot risinājumus. Vairāk nekā 150 valstīs katru gadu tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas vērš cilvēku uzmanību uz pasaules bada problēmu un rīcībām, kuras iespējams veikt visos sabiedrības līmeņos, lai nodrošinātu pārtikas drošību un pilnvērtīgu uzturu visiem pasaules iedzīvotājiem.

842 miljoni cilvēku pasaulē cieš no nepietiekama uztura. Kopš 1992. gada hroniskā bada skarto iedzīvotāju skaits samazinājies par 17%.

162 miljoniem pasaules bērnu ir kavēta augšana hroniska bada dēļ.

2 miljardus pasaules iedzīvotāju skar “slēptais bads” jeb vitamīnu un minerālvielu trūkums organismā.

Ekoskolas visā Latvijā, kuras iesaistītas projektā “Ēdam atbildīgi!”, palīdz skolēniem, viņu vecākiem un apkārtējai sabiedrībai saprast savu ikdienas patēriņa izvēļu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu kopumā ne tikai Pasaules pārtikas dienā, bet visa mācību gada garumā, un piedāvās konkrētas idejas un ierosinājumus, kā veicināt pozitīvas pārmaiņas. Skolas aicina izvēlēties vietēju un sezonālu pārtiku, kā arī ierobežot dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu savā uzturā, lai taupītu dabas resursus.

Tāpat kā citas skolas, arī Salacgrīvas vidusskola  risina pārtikas atkritumu problēmu, ieviešot iniciatīvas, kas palīdzēs samazināt pārtikas pārpalikumu apjomu skolā, un iemācot bērniem un jauniešiem stratēģijas, kā novērst pārtikas izšķērdēšanu arī mājās. Tiks pievērsta uzmanība lauksaimniecības kultūru daudzveidības uzturēšanai un veicināšanai, izvēloties dažādu šķirņu augļus un dārzeņus, kā arī patērētājus rosinās pirkt dabai draudzīgi ražotus, ekoloģiski sertificētus produktus. Pie tam, Ekoskolas palīdz pamanīt arī globālo kontekstu, informējot skolēnus un apkārtējo sabiedrību par to, kāpēc labāk iegādāties produktus, kas nesatur palmu eļļu, un produktus, kas ieguvuši godīgās tirdzniecības sertifikātu. Pasaules pārtikas dienai par godu mūsu skolā tiks veidoti plakāti par tēmu, kā attiecīgais pārtikas produkts nonāk uz mūsu galda. Katra klase izlozēja kādu no ikdienā lietotiem pārtikas produktiem, par kuru izcelsmi, ražošanu, enerģijas patēriņu, nozīmi vai gluži pretēji- ne tik labo ietekmi uz mūsu veselību, veidos informatīvus plakātus. Aktivitātes turpināsies arī pēc rudens brīvdienām, kad no 30.oktobra līdz 5.novembrim notiks Ekoskolu Rīcības dienas. Liela problēma ir  pārtikas izmešana atkritumos (Latvijā izmetam ap 1/4 daļu no saražotās pārtikas). Tāpēc tik svarīgas ir dažādas informatīvas kampaņas un citi saistoši pasākumi – gardumu gatavošana no pašmāju produktiem, dažādu produktu “izsekošana”, meklējot to izcelsmes valstis un uzzinot, kādā veidā produkta ražošana un transportēšana varētu būt ietekmējusi klimatu. Ar plakātu palīdzību informēta tiks sabiedrība, plakātus izliekot apskatei Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā. Pasākumus plāno skolas ekopadome, kuras sastāvā ir arī Jaunie Vides draugi.

Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina

Atbildēt