ZPD aizstāvēšana

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 11.klasei, ņemot vērā skolēnu izteikto viedokli, notiks 2017.gada 25. un 26.maijā, plkst. 15.00, 105.kabinetā. Jautājumu gadījumā vērsties pie skolotājas Laimdotas Pelšes.

Atbildēt