Zinību diena 2020

Ņemot vērā apstākļus, Zinību diena šogad bija citāda – 2.-11.klašu skolēni bija savās klasēs ar klases audzinātāju, bet zālē uz kopīgo svinīgo brīdi satikās 1. un 12.klašu skolēni, klātesot skolas vadībai, skolotājiem un pirmklasnieku vecākiem. Šī tikšanās zālē izvērtās mājīgi sirsnīga.

Skanot dziesmai par alfabētu, zālē ienāca saposušies 12.klases audzēkņi, katrs vedot pie rokas divus pirmklasniekus.

Klātesošos uzrunāja skolas direktore, novēlot visiem veiksmi, labu veselību, prasmi sadarboties un arī ievērot noteikumus.

Savukārt domes priekšsēdētājs ar humoru raksturoja situāciju pie skolas ārdurvīm – cik labi, ka ir rinda pēc zināšanām. Viņš novēlēja izdevušos gadu , un izdarīt pareizās izvēles.

Ļoti pārliecinoši savus dzejoļus norunāja trīs meitenes no abām pirmajām klasēm, bet divpadsmitie devās rotaļā kopā ar saviem mazajiem draugiem un dāvināja balonus ar rūpīgi izvēlētiem vēlējumiem.

Beigās visi kopā nodziedāja R.Paula dziesmu “Es vēlos”(Paldies skolotājai I.Strantei), kas radīja kopības sajūtu, un tad jau atskanēja skolas zvans, saucot uz klases stundu. Divpadsmitie bija sagādājuši vēl vienu paŗsteigumu – visi pirmklasnieki piemiņai saņēma mazu momentfoto kopā ar savu lielo draugu.

Atbildēt