Video filmiņa no BIOR – paštestēšanās – papildināts

NOSKATĪSIEMIES KOPĀ AR BĒRNIEM VIDEO par AG testu veikšanu:

 https://youtu.be/NJ38k16Qbvs

1.- 3.klašu skolēni paštestus veiks mājās vecāku uzraudzībā – tātad 21. novembrī mūsu skolas 1. – 3. klašu skolēni paštestu veiks kopā ar vecākiem – mājās ( ja Tev viss izdevās, paziņo par rezultātu savai klases audzinātājai, utilizē to mājās.)

Savukārt 4. – 12. klašu skolēni, pedagogi un atbalsta personāls paštestu veiks 22.novembrī izglītības iestādē pirms 1. mācību stundas vai 1. mācību stundas sākumā.

Trešdienās kā parasti – “pūļa” tests (kociņtests).

Informācija no prese konferences:

https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/informes-par-turpmako-skrininga-testu-organizesanu-izglitibas-iestades

Atbildēt