Valsts svētku koncerti “Es esmu Latvija”

Latvijas 100-gades devīze bija “Es esmu Latvija”,  tieši tāds nosaukums iederējās Valsts svētku koncertiem Salacgrīvas vidusskolā , jo koncertos izskanēja tikai skolēnu pašu rakstīta dzeja un esejas, bet uzstājās visas klases.

Latvijas simtgades gaisotnē – izstādes, karodziņi, plakāti, vēlējumi, sveces – uz pirmo koncertu pulcējās 1.-5.klašu skolēni. Pa ceļam uz zāli katra klase pievienoja savu apsveikumu kopējā vēlējumu kokā.

Direktore Sanita Šlekone savā sirsnīgajā uzrunā izmantoja sestklasnieces Loretas Annas Lielkalnes  epifāniju, kura noslēdzās ar vārdiem …”Manos Latvijas laukos salta rīta rasa. Mirdzoša. Kristāldzidra. Vētra bango jūru. Noglāsta priežu zarus. Manai Latvijai. Es esmu šeit. Pašā vidū. Kopā. Ar manu Latviju. “

Koncertu atklāja ksilofonisti Ināras Ādmīdiņas vadībā ar Verdi skaņdarbu  “Lido doma zelta spārniem”, kas ienesa pasaules elpu mūsu koncertā, jo šajā slavenajā dziedājumā ir vārdi : “Mūsu domas ar zelta spārnu vēdām trauc, kur dzimtā zeme mūs gaida un sauc”. Dzimtā zeme un Latvijas jubileja bija iedvesmojusi arī skolēnus rakstīt dzeju un  koncertā mēs  dzirdējām skolēnu rakstītos dzejoļus 8.Vidzemes patriotiskās dzejas festivālam. Bet koncertu iesāka sirsnīgs Laumas Močānes stāsts “Sapnis piepildījies. Latvijas piedzimšana”, kuru iejūtīgi norunāja māsas Saule un Katrīna Ķūrenas, kam sekoja Emīlijas Zaprauskas sirsnīgi dziedātā “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

Folkloras kopa “Zēģelīte” Zentas Mennikas vadībā savukārt pārsteidza mazos klausītājus ar dziesmu līvu valodā.

Koncertā lepnu un pārliecinošu deju soli rādīja  2.-3.klašu Anitas Gīzes vadītie dejotāji  ar  dejām  “ Ai,saulīte, mēnestiņš” un  “Noslēpums”, bet  ksilofonistu spēlētā R.Paula dziesmu virkne  ļāva  atcerēties vecās, labās paula melodijas. 4.ab klases uzstājās ar  Imanta Vasmaņa  “Koncertu” , bet 5.klases pārliecinoši nodziedāja   R. Paula “Es vēlos” .

Koncerta noslēgumā Madara un Adrians novēlēja visiem

lai ir lāčiem migas

lai ir ļaudīm mājas

un lai visiem savās mājās

vienmēr ļoti ļoti

ļoti ļoti

loti brīnumaini klājas (P.Brūveris)

un 4., 5.klašu skolēni kopā dziedāja dziesmu  “Latvijai”.

Paldies dzejoļu autoriem- Esterei Romanovskai,Montai Kepiņai(3.b), Tīnai Krūmai,Guntim Smalkajam,Alisei Kerijai Liepai,Martai Viļļai(4.b), 5.b   Katrīnai Ķūrenai un skolotājām, kas iedvesmoja skolēnus rakstīt dzeju – Vinetai Dancei, Evijai Kosītei –Viļķinai, Lindai Apsei.

Paldies runātājiem Aleksim Īvānam (2.b),  Artūram Kauliņam, Kristeram Jakabsonam (3.a), Esterei Romanovskai(3.b), Armandam Seržantam, Dignai Gruzdiņai (4.a), Ilzei Matildei Andersonei (4.c), Madarai Metusei, Adrianam Ginteram(5.a), Katrīnai Ķūrenai(5.b),  Saulei Ķūrenai(9.b). Paldies abiem dīdžejiem- Mārtiņam Jirgensonam un Nikam Jakovickim.

Lielo klašu koncertā  Liene Muciņa, Grēta Salmane (6.a),  Aelita Imaka, Ance Kalniņa (8.a), Kristers Briedis(12.kl.) runāja  Keitas Irmejas esejas fragmentus, bet  Krista Muciņa  uzrunāja klausītājus ar savu eseju “Mani labie darbi Latvijai”. 6.ab klases nodziedāja divas dziesmas- “Latvijas saule” un pazīstamo Čikāgas piecīšu “ dziesmu ”Saldu dusu visiem latvju bērniem”, bet 9.klases uzstājās ar Imanta Kalniņa dziesmu ”Piena ceļš” .  7.ab , 8.a klases aizrāva klausītājus ar dziesmu “Trīs zvaigznes” un  “Latvijai” Nu varens koris!

Koncerta pārsteigums bija Olaines 1.vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis M.Trankaļa vadībā “6.alianse”, kas iepriecināja mūs ar senākām un jaunākām pazīstamām latviešu komponistu dziesmām. Koncerta kulminācija bija 10.-12.klašu kopkora un ansambļa kopīgi nodziedātā Renāra Kaupera ”Mana dziesma” , kuru pēc skatītāju lūguma nodziedāja pat divas reizes.

Domāju, ka koncerti izdevās, jo katrs bija iesaistīts kā dalībnieks,  un līdz ar to atbildīgāks nekā tikai esot skatītāja lomā. Par koncerta emocionālo iespaidu liecināja tas, ka skolēni pēc koncerta uzturējās zālē un nesteidzās prom.  Īpašs paldies mūzikas skolotājām Inārai Ādmīdiņai un Ingai Strantei par lielo ieguldīto darbu, lai dziesmas izskanētu droši un sirsnīgi.

Svētki izdevušies!

Inta Cirša

 

 

 

 

 

 

Atbildēt