Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā par siltummezgla iekārtu remontu

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt siltummezgla iekārtu remontu, nodrošinot radiatoru maiņu, karstā ūdens padeves uzlabošanu un apkures recirkulācijas sūkņa uzstādīšanu Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Plānotā līguma summa nesasniedz Publiskā iepirkumu likumā noteikto būvdarbu līguma iepirkuma slieksni EUR 20 000 (bez PVN).

Līguma izpildes termiņš – līdz 2020.gada 31.augustam.

Uzaicinām līdz 2020.gada 8.jūnija plkst.12.00 iesniegt cenu piedāvājumu. Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. + 371 20140125,

e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv.

Tehniskā specifikācija

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Darbu veids: izglītības iestādes siltummezgla iekārtu remonts

Darba uzdevums: radiatoru maiņas, karstā ūdens padeves uzlabošanas un apkures recirkulācijas sūkņa uzstādīšanas darbi Salacgrīvas vidusskolā.

Darbu apjomu tabula

Nr.p.k.Darbu un materiālu nosaukumsMērvienībaDaudzums
Radiatoru maiņa
1.Radiators 11/500/500gb1
2.Radiators 11/500/1000gb6
3.Radiators 11/500/900gb5
4.Radiators 11/500/800gb5
5.Radiators 22/500/500gb4
6.Termostata ventilisgb21
7.Termostatsgb21
8.Atpakaļgaitas ventilisgb21
Recirkulācija karstajam ūdenim
9.PPR caurule ar šķiedru 25Øm54
10.Recirkulācujas sūknis Grundfos Ups 25-80N (vai analogs)gb1
11.Caurplūdes ūdens sildītājs KOSPEL EPP-36kW  380w (vai analogs)gb1
Recirkulācijas sūknis apkurei
12.Grundfos 65-80F (vai analogs)gb1
13.Starpflanča pretvārsts DN60gb1

Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt specifikāciju sarakstā norādītos darbu apjomus.

Tāmē jāiekļauj tabulā uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Atbildēt