Trīs tiltu skrējiens Salacgrīvā

28.09.2021 14:31

Trīs tiltu skrējiens Salacgrīvā

18.septembra sestdienas rīts Salacgrīvā bija ļoti sportisks. Pirmie 39.Trīs tiltu skrējiena dalībnieki reģistrējās labu laiku pirms došanās trasē, bet līdz skrējiena sākumam pulksten vienpadsmitos to bija jau izdarījuši 110 skrējēji. Uzmundrinājuma vārdus skrējējiem sacīja Limbažu novada pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs, Salacgrīvas vidusskolas direktores pienākumu izpildītāja Iveta Kupča un direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša. Savukārt sporta skolotāja Mārīte Jankovska, kā galvenais tiesnesis un trases ierīkotāja, izstāstīja par trasi, vietām kur jāuzmanās un aicināja skrējiena dalībniekus būs draudzīgiem un izpalīdzīgiem.

Tieši vienpadsmitos, nedaudz apturot satiksmi pār Salacas tiltu, 6,5 kilometrus garajā trasē devās lieli un mazi, jauni un ne tik jauni skrējēji.

Pirmais, šo, ne tik vieglo trasi pieveica un pilskalnā uzskrēja Dāvis Liepiņš, viņa laiks 25:40. Tūlīt aiz viņa finišēja Aleksis Borozdins, kurš atzina, ka trīs tiltu trase vienmēr ir grūta, lai cik reizes to arī neskrietu. Kā trešais finišēja Agris Boļšijs, bet aiz viņa, uzvarētāja jaunākajā dāmu grupā un šī skrējiena pirmā sieviete Gundega Heidingere.

Nepilnā stundas laikā finišēja visi trīs tiltu skrējiena dalībnieki, par to pārliecināts ir sporta skolotājs Daniels Grigorjevs, kurš bija noslēdzošais skrējējs, piekusušo uzmundrinātājs un atbalstītājs.

Kad tiesnešu kolēģija ir sarakstījusi diplomus ir laiks sveikt uzvarētājus. Vispirms Trīs tiltu uzvarētāju kausus saņēma šī skrējiena ātrākie – kungu grupā un visā skrējienā ātrākais Dāvis Liepiņš, un dāmu konkurencē ātrākā Gundega Heidingere.

Sponsoru un atbalstītāju sarūpētās dāvanas saņēma labākie seši skrējēji dažādās vecuma grupās. Kā pirmie diplomus saņēma pirmskolas grupas ātrākie skrējēji: Nīna Liepiņa, Helmuts Bergs un Kārlis Griķis.

Viņiem sekoja labākie 1. – 2. klašu grupā, tad 3. – 4. klašu grupas ātrākie, 5. – 6. klašu žiglākie, 7. – 9. un 9. – 12. klašu veiklākie. Dāmu jaunākajā grupā trešā vieta Laurai Endei, otrā Marita Kiļupa un pirmā Gundega Heidingere, otrā dāmu grupā trešā vieta Sarmai Kacarai, otrā Gintai Močānei un uzvara Ilonai Balodei.

Kungu jaunākajā vecuma grupā trešais Agris Boļšijs, otrais Aleksis Borozdins un pirmais Dāvis Liepiņš, vecākā kungu grupā trešā vieta Raitim Veinbergam, otrais Juris Jankovskis un pirmais Kārlis Bergmanis.

Īpašas balvas saņēma skrējiena jaunākais dalībnieks Kārlis Griķis un viskuplāk pārstāvētā ģimene: Halina, Harijs, Heinrihs, Laura un Māris Endes un suns Dadzis.

Liels paldies 39. trīs tiltu skrējiena atbalstītājiem un sponsoriem: Zvejnieku parkam, Pirtslietu darbnīcai, uzņēmumam “Silva Prim”, Ab initio, Kuivižu krogam, Kebabnīcai Kaste, Salacgrīvas administrācijai, Salacgrīvas vidusskolai, Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, akciju sabiedrībai “Brīvais vilnis”, kafejnīcai “Saiva” par jau tradicionālo trīs tiltu tēju, Ārim Ladusānam un Zvejnieku parka darbiniekiem par trases sagatavošanu.

Paldies skrējiena tiesnešiem: Astrīdai Gromovai, Ingai Strantei, Laurai Ilvesai, Evijai Kosītei – Viļķinai, Vinetai Dancei, Santai Čiževskai, Martai Stivriņai, Grētai Salmanei, Ivetai Kupčai, Danielam Grigorjevam, Mārītei Jankovskai, Sandrai Bērziņai un Intai Ciršai, Gunai Vizbelei un Ingai Gobai.

Bez tradicionālā Trīs tiltu skrējiena 18.septembrī Rīgā, pasākumu centrā “Fantadroms” uzsākās cīņas Rīgas atklātajā čempionātā jauniešiem U9 un U11 vecuma grupās dambretē. Salacgrīvas vidusskolu šajās sacensībās pārstāvēja: Marta Grāvīte, Katrīna Reiziņa, Roberts Pommers, Mārtiņš Pommers, Gustavs Ķūrens un Alberts Treijs. Savukārt Limbažu novada sporta skolas basketbolisti, treneres Sandras Bērziņas vadībā Rugājos, aizvadīja savu pirmo spēli basketbolā.

Šī diena bija sportiskiem notikumiem bagāta un sagādāja tik daudz prieka un lepnuma par mūsu bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Vēlot visiem labu veselību tiekamies nākamajā gadā, kad notiks jubilejas 40. Trīs tiltu skrējiens. Cerams, ka nekas mums neiztraucēs!

Ilga Tiesnese

Atbildēt