Topošo pirmklasnieku vecākiem

Lai arī aiz loga saulaina, karsta un skaista vasara, aicinām Salacgrīvas vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākus iepazīties ar aktuālo  informāciju par skolas gaitu uzsākšanu 2021./2022.mācību gada septembrī.

Gādību par topošajiem pirmklasniekiem nākamajā mācību gadā uzņemsies skolotājas: Baiba Runce un Laura Ilvesa.

Uzņemšana skolā: lai pieteiktu topošo pirmklasnieku skolas gaitām, nepieciešams iesniegt aizpildītu iesniegumu. Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt:

1) katru darba dienu no plkst. 8.00 – 17.00 pie skolas dežurējošā administratora (pie skolas parādes durvīm) vai

2) saņemot iesnieguma veidlapu e-pastā un iesniedzot to ar elektronisko parakstu (lūdzu rakstīt pieprasījumu par veidlapas saņemšanu uz e-pastu: skola@salacgrivasvsk.lv).

Kā notiek topošo pirmklasnieku klases komplektācija?

Klases komplektācija notiek, vadoties pēc PII “Vilnītis” metodiķes un speciālistu ieteikumiem, respektējot, protams, arī vecāku vēlmes.

Svarīgi: lūgums vasaras periodā apmeklēt bērna ģimenes ārstu, lai savlaicīgi saņemtu nepieciešamās vakcīnas.

Ieteicamie mācību līdzekļi un citi materiāli 1.klases skolēniem 2021./2022.m.g.

  • Burtnīcas – 4 līniju burtnīcas (trīslīniju sistēmā, ar tumšo līniju), 4 parastās rūtiņu burtnīcas. Burtnīcām jābūt apvākotām.
  • Penāļa saturs – vismaz 2 parasti, uzasināti zīmuļi, krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, lineāls, šķēres, zīmuļu asināmais (vēlams ar konteinerīti).
  • Sports – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi gaisu caurlaidīgā maisiņā (ieteicams auduma maisiņš), īsās zeķītes (rezervei).
  • Maiņas apavi auduma maisiņā, kuri stāv skolas garderobē (katram bērnam būs savs numuriņš).
  • Roku dvielītis. Kabatas lakatiņi vai salvetītes.
  • Vizuālās mākslas apguvei nepieciešamos pamatmateriālus (krāsas, 4 dažāda lieluma otas, PVA līmi, ūdens trauciņus, krāsu jaukšanas paleti, krāsainos krītiņus, plastilīnu, zīmēšanas blokus, krāsaino kartonu, krāsaino aplikāciju papīru) nodrošinās izglītības iestāde, bet vecākiem ir tiesības par saviem līdzekļiem iegādāties vēlamos piederumus un materiālus.

Informācijai – dienasgrāmatu, mācību grāmatas un darba burtnīcas iegādājas un apmaksā izglītības iestāde par pašvaldības budžeta līdzekļiem!

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt  uz e-pastu: iveta.kupca@salacgrivasvsk.lv vai zvanīt uz tālruni: 29400938.

Uz satikšanos Salacgrīvas vidusskolā!

Atbildēt