Atziņas no tikšanās ar uzņēmēju Jāni Stabiņu

4.novembrī 7.-9.klašu skolēni tikās ar uzņēmēju Jāni Stabiņu. Viņš minēja sevi kā neveiksmīgu piemēru tam, ka sekojis tēva gribai un sēdējis birojā, negūstot nekādu gandarījumu par to, ko dara. Tādējādi liekot skolēniem padomāt, kas viņus interesē, attīstīt savas prasmes, jo katram ir dotas unikālas spējas kādā jomā, ka ne vienmēr jāklausa kāda ieteikumi, ko studēt. Statistika apstiprina, ka tikai 27 % no augstskolu beidzējiem strādā specialitātē, kuru ir apguvuši.

Dažas atziņas no tikšanās:

  • Dzīve jāpavada ar maksimāli piepildītu jēdzību;
  • Mosties no rīta ar domu: Ko es varu labu darīt citiem;
  • Izvēlēties savu dzīvi tādu, lai process sagādātu baudu;
  • Vajag daudz lasīt un domāt un katru nedēļu kļūt gudrākam;
  • Katram ir savs laimes modelis.

Kas pašu J.Stabiņu pievērsis uzņēmējdarbībai ir Roberta Kijosaki grāmata “Bagātais tētis, nabagais tētis” .

No grāmatas anotācijas Jāņa Rozes apgāda mājas lapā:  “ Ko saviem bērniem par naudu māca bagātie un nemāca nabagie.
Cilvēki cīnās ar finansiālām grūtībām galvenokārt tāpēc, ka skolā par naudu neko nav uzzinājuši. Viņi gan iemācās pelnīt naudu strādājot, bet neprot tai likt strādāt savā labā. (grāmatas autors)
Bagātais tētis, nabagais tētis: sagraus mītu par to, ka bagāti var kļūt tikai tie, kas daudz pelna; liks vecākiem saprast, ka bērnu izglītošanu naudas jautājumos nedrīkst atstāt skolotāju ziņā; reizi par visām reizēm izskaidros, kas ir aktīvi un kas ir pasīvi; palīdzēs jums mācīt savus bērnus, lai viņi nākotnē sasniegtu materiālu labklājību.
Es mīlu savus bērnus un gribu, lai viņi saņem vislabāko izglītību. Lai gan skolas mācību programma ir nozīmīga, ar to vairs nepietiek. Mums visiem ir jāizprot naudas darbības principi. (Šārona Lektere, grāmatas līdzautore)
Bagātais tētis, nabagais tētis ir jālasa ikvienam, kurš vēlas pats veidot savu nākotni. (USA Today)”.

Tikšanos vēroja arī Inta Cirša

Atbildēt