Tikšanās ar rakstnieku un dzejnieku Viku

17.maijā Salacgrīvas bibliotēkā bija tikšanās ar rakstnieku un dzejnieku Viku.

4.klašu skolēniem šajā mācību gadā katru mēnesi notika “Lasītāju seminārs”, kurā viņi dalījās ar savu izlasīto grāmatu, tā attīstot uzstāšanās mākslu jeb publisko runu, tā papildināja savu vārdu krājumu, jo viens no kritērijiem bija izrakstīt interesantos vārdus vai izteicienus, tā visi kopā guva plašu priekšstatu par tik dažādajām GRĀMATĀM un vēl … punkti klāt pie pārbaudes darbiem latviešu valodā vai literatūrā:))

Paldies atraktīvajiem moderātoriem – Liegai Piešiņai un Gintam Šīmanim!

Paldies Salacgrīvas vidusskolas 4. klasei par ieinteresētību un aktīvu dalību uzdevumu veikšanā!

Foto: Salacgrīvas pilsētas bibliotēka

Teksts: I.Kupča

sākumskolas MK vadītāja

Atbildēt