Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkurss

Konkursa nolikums skolvadības sistēmas “E-klase” sadaļā – “Skolas jaunumi”

Atbildēt