Skolēnu autobusu kustības grafiks no 23. maija līdz 30.maijam

No 23. maija līdz 30. maijam ikdienas mācību stundas aizstās darbošanās dažādās mācību jomu aktivitātēs, stacijās, darbnīcās. Pielietosim galveno prasmi, kas mums visiem kopā bija jāpilnveido – pašvadīta mācīšanās, darbosimies citādāk, tādēļ skolēnu autobuss skolēnus uz mājām vedīs ātrāk – plkst.12.30

AUTOBUSA-KUSTIBU-GRAFIKS-PROJEKTU-NEDELAS-LAIKA

Atbildēt