Skolēniem iespēja pieteikties NVA nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā

Skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā, ir iespēja piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Skolēniem dalībai pasākumā jāreģistrējas elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā no 11.jūnija. Skolēnam jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Reģistrēties varēs līdz 17. augustam. 

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

Kā pasākums tiek īstenots?
Pēc elektroniskās reģistrācijas skolēni pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu ierasties filiālē.

NVA filiālē skolēnam jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte);
  • ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņa par medicīnisko apskati (jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības);
  • sagatavots CV (veidlapa).

Skolēns pasākuma laikā saņem:

  • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
  • darba vadītāja atbalstu;
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – apmaksātas obligātās veselības pārbaudes.

Skolēns tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Atbilstoši Darba likumam vasaras periodā skolēnu vecumā:

  • no 13 līdz 15 gadiem var nodarbināt ne ilgāk par 4 stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā;
  • no 15 līdz 18 gadiem – ne ilgāk par 7 stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā;
  • no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) – ne vairāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2

Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu – NVA filiāļu kontaktpersonas.

Atbildēt