Skolas stiprums – skolotājs

Šodienas “Auseklī” saruna ar Salacgrīvas vidusskolas pedagogiem Guntaru Ūdri un Valdi Kupci. Pedagogi stāsta par to, kā viņi savā darbā izjūt jaunās kompetenču pieejas ieviešanu, kas Latvijas skolu 1., 4., 7. un 10. klasēs sākās šajā mācību gadā. Guntars māca mājturību un tehnoloģijas, arī tehnisko grafiku, bet Valdis – informātiku, datoriku un ir arī direktores vietnieks. Abiem ir atšķirīga dzīves un pedagoģiskā pieredze, taču kolēģi veiksmīgi sadarbojas un viens otru konsultē.

Attēlā: Salacgrīvas vidusskolas skolotāji Guntars Ūdris un Valdis Kupcis pie asprātīgi izglītojošām informātikas kabineta durvīm.

No laikraksta “Auseklis”

Atbildēt