Skolas somu svēršana

EKO
Pētījumi liecina, ka nereti līdz pat 30% no skolēnu mugursomu svara veido ar mācībām nesaistīti priekšmeti. Visbiežāk skolēni somās nēsā līdzi arī dažādas rotaļlietas, planšetes, pārmērīgi daudz rakstāmpiederumus, kā arī uzkodas vai dzērienus.
Latvijā ir izstrādāti standarti par to, kādam ir jābūt skolnieku somas svaram, lai tas atbilstu maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgās vecuma grupās:
• Bērniem vecumā līdz 9 gadu vecumam no 2,5kg – 3,5kg;
• Bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem no 3,5kg – 4kg;
• Bērniem vecumā no 12 līdz 13 gadiem no 4kg – 4.5kg;
• Bērniem vecumā no 14 līdz 15 gadi no 4.5kg – 5kg;
• Bērniem no 16 gadu vecuma skolas soma nedrīkstētu būt smagāka par 5kg.

Tā kā mūsu Ekoskolas tēma ir “Veselīgs dzīvesveids”,no 04.10. līdz 05.10., mēs pildījām mums Ekopadomes uzticēto uzdevumu – nosvērt no 1. līdz 7. klases skolēnu mugursomas. Skolotāja Lolita Valaņina iedeva mums svariņus un staigāšana pa klasēm varēja sākties. Ieejot katrā klasē, uzdevām jautājumu: ”Vai jūs gribat zināt, cik smagas ir jūsu somas?” Daudzi bērni no mazajām klasēm bija ļoti atsaucīgi un skrēja pie mums ar savām somām. Mazāko klašu somu svars bija normas robežās, bet dažām klasēm tas pārsniedza normu. Smagākā soma, ko svērām, bija 7,64 kg kādam 7.klases skolēnam. Skolēniem ar smagām somām teicām, lai seko līdz, ko liek savās somās, lai neņem neko lieku kā, piemēram, iepriekšējo dienu stundu mācību grāmatas. Kopumā vairākumam skolēnu somu svars bija atbilstošs noteiktajam svaram. Pateicamies par skolēnu atsaucību!
Marta, Amanda, 9.a