Ekopadomes kārtējā tikšanās

EKO

Salacgrīvas vidusskolas Ekopadome šā gada 6.oktobrī rīkoja tikšanos, kurā piedalījās skolēni, kuri darbojas Ekopadomē, skolotāji, vecāku pārstāve Daiga Līcīte un Salacgrīvas Domes pārstāve Sarma Kacare .
Tikšanās notika, lai pieaugušos – gan skolotājus, gan vecāku pārstāvi, gan Domes pārstāvi – iepazīstinātu, kas ir Ekoskola, Ekopadome, kāpēc mūsu skola izlēma startēt šajā projektā, kas ir paveikts septembra mēnesī .
Projekta koordinatore Lolita Valaņina pastāstīja, ka šajā mācību gadā Salacgrīvas vidusskola pieteikusies starptautiskā projektā, lai pierādītu, ka skola ”dzīvo zaļi ” ka ir tiesīga saukties par Ekoskolu.
Lai piedalītos, līdz 1.novembrim jāizpilda šādi uzdevumi :
1.Jāizveido Ekopadome.
2.Jāuzraksta skolas Vides kodekss.
3.Jāiesniedz skolas vides novērtējums.
4. Jāsastāda darba plāns mācību gadam ar veicamajiem uzdevumiem.
Skolēnu Ekopadomes prezidente Sindija Puriņa klātesošos informēja par paveikto mēneša laikā. Ir izveidota skolas Ekopadome, kurā darbojas vairāk kā 30 skolēnu un 13 pieaugušo, un Vides kodekss.
2.stāvā ir Ekoskolas informācijas stends, kurā ir aktuālā informācija un atspoguļots paveiktais. Saistībā ar šī mācību gada tēmu ”Veselīgs dzīvesveids” Salacgrīvas vidusskolas skolēni septembra mēnesī un oktobra mēneša sākumā ir piedalījušies Mobilitātes dienā, Olimpiskajā dienā, Putras dienā, Miķeļdienā tika izveidots ziedu paklājs, vairāku klašu skolēni gājuši vērot putnus. Šie mēneši ir arī ekskursiju un pārgājienu laiks, tāpēc šogad īpaši padomā katra klase, ko labu padarīt vides labā, lai nebūtu skolēni tikai kā patērētāji, bet dotu savu artavu vides sakopšanā.
Vairāku klašu skolēni piedalās ”Mammadaba meistarklasēs”. Pie skolas ir izveidota atsevišķa novietne motorolleriem, pagalmā ir spēles, lai starpbrīžos skolēni varētu darboties aktīvi. Arī skolas iekštelpās notiek aktīva rosība. Skolotāji ir iesūtījuši tēma, kuru ietvaros tiek runāts par vidi un veselīgu dzīvesveidu, skolēni piedalās bateriju vākšanas kampaņā, ābolu, bumbieru akcijā ”Ja tev par daudz, nes uz klasi!” Nedēļas garumā tika veikts izpētes darbs, kura laikā tika svērtas skolēnu somas, lai noskaidrotu, vai bērniem nav jānes pārāk liels smagums, tika pārbaudītas klašu telpas, vai ir papīru šķirošanas kastes, kur nolikt makulatūrai paredzēto papīru. Tā kā Ekoskolas nolikums paredz sadarbību ar citām organizācijām, iestādēm, tad skolēni sadarbosies gan ar JIC ”Bāka”, gan ar skolēnu ministriju.
3.a klase 30. septembrī bija pansionātā ”Brīze” ar pašu audzētiem ķirbīšiem, tā gan iepriecinot vecos ļaudis, gan veicinot ķirbja popularitāti veselīguma ziņā.
Klases aktīvi iesaistās Vislatvijas Putras mēnesī, klasēs runājot par veselīgu uzturu, putras lielo nozīmi skolēnu ēdienkartē. 3.a klase savu Putras dienas recepti aizsūtījusi Vislatvijas Putras recepšu grāmatai.
Skolotāja Lolita Valaņina tikšanās noslēgumā izstāstīja par daudzajām iecerēm nākotnē saistībā ar šo projektu. Plānotas ir tikšanās ar dietologu, kurš stāstītu par veselīgu ēšanu, ar Arturu Irbi par sporta nozīmi cilvēka dzīvē, ar Intu Somu iesim dabā. Skolēni grib pie skolas izveidot sajūtu taku, skolas 2.stāva gaiteni padarīt par tādu, kur daba ienāk skolā. Būs mūzika starpbrīžos, lai var izkustēties un rīta vingrošana. Pie ūdens krāniem būs aicinājums taupīt ūdeni un papīru, skolēni popularizēs izzinošus materiālus par pārtiku, Ekopadomes aktivitātes būs atspoguļotas atsevišķā sadaļā skolas mājas lapā, skola pieteikta pavasara Meža dienām.
Domājot par veselību, sadarbībā ar skolas medmāsu mēģinās panākt, lai skolas kafejnīcā būtu iespējams vairāk nopirkt svaigus dārzeņus, augļus un salātus. Skolēni uzskata, ka skolā ir nepieciešama nodarbība ar zobu higiēnistu. Skolēni turpinās aktīvi līdzdarboties skolas vides novērtējumā, pārbaudīs, kā tiek taupīta elektrība, kāda ir gaisa kvalitāte skolas apkārtnē utt. Tātad skolēniem ideju ir daudz, atliek tikai darboties un strādāt, lai visus plānus izdotos piepildīt.

Skolotāja Inta Balode