Skolas jaunieši piedalās “Nākotnes līderu akadēmijā”

Gada beigās Salacgrīvas vidusskolas jauniešu komanda un divas skolotājas zoom platformā piedalījās piecās nodarbībās  Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” ietvaros. Šādas nodarbības notiek ne pirmo gadu, bet mūsu skola piedalījās pirmo reizi. Skolu pārstāvēja 10.klases skolniece Nellija Zvejniece, 11.klases skolēni Ance Kalniņa un Daniels Sokolovs un 12.klases skolēni Lizete Ieviņa un Egīls Kļuss, Starp citu Lizete bija pirmā , kas pieteicās, pamatojot to, ka jāpiedalās visur, kur vien iespējams. Skolotājus pārstāvēja Inta Cirša un Laura Ende.

“Nākotnes Līderu akadēmija” ir jauniešu līdzdalības un pieredzes apmaiņas platforma Latvijā, kuras mērķis ir pavērt iespējas Latvijas jauniešiem apgūt prasmes līdzdarbībai Latvijas un starptautiskās politikas dienas kārtības veidošanā. Projekta mērķis ir attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas savienības pārvaldes institūcijās, attīstīt  argumentācijas un diskutēšana.

Vairāk par programmu: https://vitae.lv/nakotnes-lideru-akademija/

Nodarbību temati bija daudzpusīgi un visaptveroši – personiskā līderība, mēdijpratība, personīgā līderība ilgtspējīgai attīstībai, starptautiskās organizācijas/ES, vērtības.

Visās nodarbībās piedalījās arī Dace Melbārde un viņas komanda, bet jaunieši  un skolotāji aptvēra visu Latviju – Rīga, Salaspils, Balvi, Rēzekne, Daugavpils, Saldus, Brocēni , Valmiera u.c.

Katrā nodarbībā bija izglītojoša nodarbība speciālistu vadībā , kā arī darbs grupās, kurās bija jāapspriež  dažādi jautājumi, jāizsaka viedoklis, jānonāk pie kopēja secinājuma. Lielākoties grupās runāja jaunieši, bija aizraujoši klausīties, kā viņi izsaka savas domas. Ieguvēji bija visi, nodarbības notika draudzīgā gaisotnē, priecājos gan par mūsu jauniešu, gan citu jauniešu komentāriem un viedokļiem.

Nellija  atzina, ka varbūt ne visas tēmas bija tik saistošas, bet noteikti tika iegūta noderīga pieredze, bet Ance piebilda, ka  “ bija interesanti dzirdēt un redzēt kaut ko papildus ierastajam”.   Lizete atzīst: “Es no Nākotnes līderu akadēmijas nodarbībām ieguvu to, ka vienmēr jāuzdrošinās izteikt savu viedokli par dažādām tēmām. Es iemācījos strādāt dažādās grupās, kur bija dažādi cilvēki, nevis klases biedri, kurus es satieku gandrīz katru dienu, kad esmu skolā. Ir patīkami piedalīties kaut kur ārpus skolas nodarbībām”. Egīls izvērtē nodarbības- “Šajās nodarbībās ieguvums ir liels izaugsmei. Šīs nodarbības padziļināja manas zināšanas par to, kā veidojas cilvēka personība. Mani uzrunāja šīs nodarbības speciālistu prasme izstāstīt katra indivīda nozīmi pasaules pilnveidošanas procesā, kurā esam iesaistīti mēs visi. Arī to, cik svarīgi ir aizsargāt dažādas vērtības, aizsargāt un attīstīt savu individualitāti šajā pasaules globalizācijas procesā, kad arvien vairāk sāk saplūst ne tikai kultūras, bet arī uzskati un viedokļi. ” Skolotāja Laura Ende rezumē- “Vislabāk man patika tas, ka diskutējām kopā ar skolēniem par dažādām tēmām. Un vadītāja Linda. Man patika viņas iedrošinājumi. Vislabāk palika atmiņā pati pirmā nodarbība par personisko līderību, kas noder arī darbā ar klasi.”

Sarunas ar jauniešiem par Eiropas nākotni finansiāli atbalstīja Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas Parlamentā (ECR Group)

Atbildēt