Panākumi angļu valodas valsts olimpiādes 1. kārtā

Lepojamies ar 12.klases skolnieci Keitu Irmeju.

Keita tika uzaicināta uz angļu valodas valsts olimpiādes 1.kārtu. Turot īkšķus un vēlot veiksmi, Keita no 45 max punktiem ir ieguvusi 39,5 punktus – tie ir 87,7% no uzdevumu kopprocenta, tas ir augsts rezultāts!

Keita ir uzaicināta uz valsts olimpiādes 2.kārtu.

Mums atkal ir jātur īkšķi un jānovēl “VEIKSMES”!

Paldies sakām pedagoģei Intai Ciršai un vecākiem par atbalstu.

Atbildēt