Skolā – ekoloģisks Adventes vainags

Pateicoties Salacgrīvas vidusskolas ekopadomei un radošajai komandai: Dacei Kašai, Martai Antonovai, Sendijai Ivanovai un Janai Kozlovskai, šajā gadā skolu rotā pavisam ekoloģisks Adventes vainags, kas interesantā veidā darināts no dāmu šallēm, saudzējot apkārtējo vidi un kokus.

Atbildēt