Silto džemperu diena

12. februāris – silto džemperu diena jeb klimata pārmaiņu mazināšanas akcija. Atsaucoties Beļģijas Ekoskolu tīkla aicinājumam, tajā piedalās izglītības iestādes un citas organizācijas no visas pasaules, tostarp Latvijas. Kopš 2016.gada kampaņas galvenais mērķis ir veicināt savstarpēju sadarbību, tādējādi paplašinot pozitīvās ietekmes mērogu.

Arī Salacgrīvas vidusskola iestājas par klimatu pārmaiņu mazināšanu, un jau trešo gadu samazina skolā siltumu. Šogad to samazinājām par 3 grādiem (iepriekšējā gadā – par 2)

 Sistēmai nostrādājot, telpas kļūs vēsākas (pēc skolēnu domām, varēja vēl samazināt:)

Pusdienas laikā sekoja dažādas aktivitātes, kurās tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par klimata izmaiņām.

Kampaņas “Silto džemperu diena” īstenošana Latvijā notiek ar Ekoskolu programmas atbalstu. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, lai nodrošinātu, ka jaunieši ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Diāna Zmičerevska, Ekoskolas padomes vadītāja

Atbildēt