Semestra noslēguma diena

Pēdējā mācību diena iesākās ar tradicionālo Svētrītu Lielsalacas Ev.lut. baznīcā. Paldies draudzei Inas Melnalksnes vadībā  par krāšņi saposto baznīcu, kurā saņemt svētību no mācītāja Andra Vilemsona, kopīgi nodziedāt dziesmas un izjust tuvojošos svētku nozīmīgumu.

Pēc svētrīta zālē pulcējās 9.-12. un 5.-8.klašu skolēni, lai saņemtu atzinības rakstus par labām sekmēm un sasniegumiem sportā Muzikālus priekšnesumus biaj sagatavojuši Mūzikas skolas audzēkņi. Paldies Itai Adrijai Bērziņai, Kārlim Rubenim, Paulai Spuriņai, Saulei Ķūrenai, Nilam Balodim, Asnātei Kalniņai, Kristai Muciņai, Reinim Maurītim, Karolīnai Zvejniecei un viņu skolotājiem. Muzikālos apsveikumus noslēdza koris Katrīnas Borozdinas vadībā ar Ziemassvētku dziesmām.