Saulgriežu laikā

Pirmā semestra pēdējā skolas diena pienāca ar sidrabiņa lietutiņu. Skolēni godam mācījušies visa semestra garumā, tādēļ nopelnītas labas liecības un daudz atzinības rakstu, kurus sākumskolas klases audzinātājas pasniedza savās klasēs, taču vecāko klašu skolēni liecības saņems elektroniski, bet atzinības rakstus, kad atgriezīsies skolā.

Sākumskolā Ziemassvētku tuvošanos atzīmējām ar svētku cienīgiem izaicinājumiem. 1.a klasei bija jāiemācās rotaļa un jāiemāca tā pārējiem.

“Adat, bērni, ko adat(i) – vilkam zeķes noadiet … “

3.b klase parādīja kā pasaku par rāceni var pārveidot Ziemassvētku noskaņās.

Pēdējo skolas dienas rītu ieskandēja kokles skaņas, kuru atskaņoja mūsu Zentiņa. Ceturtās klases skolēniem bija īsti piemērots svētku izaicinājums – jānostiprina tautas tradīcijas – skandēt tautasdziesmas, sakāmvārdus, ticējumus un mīklas par un ap Ziemassvētkiem. Tā kā sidrabiņa lietutiņš lija diezgan stipri, tad senākā tautas tradīcija bluķu vilkšana nenotika. Kopā secinājām – tātad nevajag, jo mūsu skolā nav ļaunuma, nav bēdu (ticējumi stāsta, ka velkot bluķi apkārt, tiek savākts viss ļaunais, iepriekšējā gada grūtums).

1.b klases izaicinājums – dziedāt dziesmiņu, lai Ziemassvētku Vecītis to sadzirdētu un nepaietu mums garām.

Kad Vecītis to sadzirdējis un ieradies, tad 2.a klase atrāda savu izaicinājumu, dziesmiņa “Reiz mežā dzima eglīte”

3.b klases izaicinājums – sarakstīt pasaku “Sniegpārsliņas ceļojums Salacgrīvā”.

2.b klase veica zīlēšanas rituālu.

Lietainā rīta noslēgumā izskanēja skolotāju vēlējumi saviem skolēniem un kolēģiem.

Skaists, bet neparasts šī gada ziemas saulgriežu laiks. Laiks, kad pēc visdziļākās tumsas atgriezīsies gaisma, saule atkal sāks savu augšupeju. Šajā laikā visdziļākajai tumsai atkal sekos jauns gaismas pieaugšanas periods. Šajā laikā nebijām pasīvi skatītāji, bet gan aktīvi darītāji un dalībnieki. Nav vienas pareizas receptes saulgriežu svinībām, bet ir tradīcijas, tām izgāja cauri arī mūsu skolēni. Pēc katra skolotāja novēlējuma sekoja skaļš skolēnu sauciens “Lai piepildās!”

Lai piepildās visu vēlmes!

Liels paldies sākumskolas pedagogiem un pārējiem kolēģiem šajā jocīgajā laikā, jo no ikviena mēs saņēmām atbalstu un prieku. Priecājāmies, ka jaunākajiem skolēniem šī laika ikdiena tik ļoti neatšķīrās kā pārējiem.

Paldies Salacgrīvas novada domes Ziemassvētku Vecītim par saldo dāvaniņu visiem sākumskolas skolēniem!

Vineta Dance, sākumskolas MK vadītāja

Iveta Kupča, direktores p.i.

Atbildēt