Saņemam atzinības rakstus

Neparasti, ka atzinības rakstus par labām, teicamām un izcilām sekmēm par 1.semestri skolēni saņem 2.semestrī, jo gripas epidēmijas dēļ tika atcelti visi plānotie svētku pasākumi decembrī.

5.-12.klašu skolēni pulcējās zālē Zvaigznes dienā, noskaņu palīdzēja radīt mūzikas skolas audzēkņi – Emīlija Goba, Mārtiņš Hincenbergs, Ilze Matilde Andersone un Elīza Elizabete Gederta (paldies mūzikas skolas direktorei Katrīnai Borozdinai, skolotājai Ingai Strantei un skolēnu pedagogiem).

Skolēnus uzrunāja skolas direktore Sanita Šlekone, mācību pārzines Iveta Kupča un Santa Čiževska, kuras vēlēja nepagurt arī 2. semestrī, jo tas ir garāks, ka katra diena ir jāuztver kā svētku diena, un visiem – lai laba veselība!

Pateicības rakstus saņēma 43 skolēni, bet kopā ar liecībām, semestri noslēdzot, 42 skolēni bija saņēmuši sudraba, bet 8 skolēni saņēma zelta apliecinājumus.

Paldies skolēniem un pedagogiem par darbu 1. semestrī.

Atbildēt