Salacgrīvas vidusskolas vakarskolas stundu saraksts

SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS VAKARSKOLAS STUNDU SARAKSTS

 

Diena

Stunda

Māc.st.laiki.

Klase

8./9.

Kab.

Klase

11.

Kab.

Klase

10./12.

Kab.

 

OTRDIENA

15:00-15:40

Mūzika

303

Fizika

205

Vēsture

307

15:45-16:25

Ģeogrāfija

216

Vēsture

307

Mūzika

303

16:30-17:10

Vēsture

307

Ģeogrāfija

216

Latviešu valoda

304

17:15-17:55

Fizika

205

Ģeogrāfija

216

Latviešu valoda

304

18:00-18:40

Matemātika

110

Latviešu valoda

304

Matemātika

205

18:45-19:25

Matemātika

110

Latviešu valoda

304

Matemātika

205

19:30-20:10

Latviešu valoda

304

Matemātika

205

Informātika

20:15-20:55

Latviešu valoda

304

Matemātika

205

Informātika

Diena

Stunda

Māc.st.laiki.

Klase

8./9.

Kab.

Klase

11.

Kab.

Klase

10./12.

Kab.

 

CETURTDIENA

1.

15:00-15:40

Krievu valoda

215

Bioloģija

105

Angļu valoda

211

2.

15:45-16:25

Krievu valoda

215

Ķīmija

105

Angļu valoda

211

3.

16:30-17:10

Angļu valoda

211

Krievu valoda

215

Bioloģija

105

4.

17:15-17:55

Angļu valoda

211

Krievu valoda

215

Ķīmija

105

5.

18:00-18:40

Bioloģija

105

Angļu valoda

211

Krievu valoda

215

6.

18:45-19:25

Ķīmija

105

Angļu valoda

211

Krievu valoda

215

7.

19:30-20:10

Sociālās zinības

110

Ekonomika

110

Ģeogrāfija

216

8.

20:15-20:55

Vizuālā māksla

104

Ekonomika

110

Fizika

205