Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē turpinās remontdarbi

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, remontdarbi Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē bija jāpabeidz 9.oktobrī. 10.oktobrī sporta zāli apmeklēja komisija: Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, izpilddirektors Kaspars Ķemers, izpilddirektora palīgs tehniskajos jautājumos Jānis Blūmiņš un skolas direktore Sanita Šlekone. Komisija konstatēja darbus, kuru izpilde vēl ir jāuzlabo, tāpēc šobrīd uzņēmums SIA “Eniss” novērš konstatētās nepilnības. Paredzēts, ka sporta zāli varētu sākt izmantot, sākot ar 30.oktobri.

Salacgrīvas vidusskolas direktore

Sanita Šlekone

Atbildēt