Skolotāju diena

Salacgrīvas vidusskolas skolotāji savas profesijas svētkos

30.septembris bija īpaša diena Salacgrīvas vidusskolas skolotājiem, jo tika svinēta Skolotāju diena. Par svētkiem bija parūpējušies vidusskolēni. Tradicionāli par mācību procesu šajā dienā ir atbildīga  12. klase, un tā tas arī bija šogad. Bet, kamēr ritēja darbs mācību stundās, skolotāji priecājās par 9.a, 9.b un 10. klases radīto pārsteigumu
skolas noformēšanā. Iepriecināja gan skaistās puķu un rudens lapu kompozīcijas, gan atziņas, kas liecina par skolas un zināšanu  nozīmi cilvēka dzīvē. Taču arī skolotājiem šajā dienā bija jāstrādā un jārāda savas zināšanas un prasmes.

11.klases skolēni bija izveidojuši trīs skolotāju komandas: mafiju (vadītāja Lolita Valaņina ), aģentus (vadītāja Santa Čiževska) un policistus (vadītāja Iveta Kupča). Komandām bija jāapmeklē dažādas stacijas un jāpilda tur sagatavotie uzdevumi. ”Krājbankā” monēta bez roku palīdzības bija jādabū glāzē zem papīra lapas, ”Riskantajā lidojumā” atklājās prasme žonglēt ar baloniem. Stacijā ”Kas notiek šeit, tas paliek šeit” skolotāji varēja sacensties, kurš vislabāk prot atbildēt uz atjautīgiem jautājumiem, bet ”Ceļojumā Ēģiptē” atklājās, kuram skolotājam ir visveiklākās rokas glāžu piramīdas celšanā. Visjautrākās šķita stacijas ”Pilnīgs zoodārzs” uzdevumi, kuros atklājās meistarība, kā nogāzt pudeli ar bumbiņu bez roku palīdzības, un ”Spagetto makaronito ”, kur makaroni bija nevis jāēd, bet gan ar garajiem jādabū īsie glāzē.
Pēc pārbaudījumiem sekoja 11.klases sirsnīgs apsveikums un ļoti jauks video, kur skolēni – no mazākā līdz lielākajam – teica skaistus apsveikuma vārdus skolotājiem.

Skolotāju diena īpaši paliks atmiņā arī 12.klases skolēniem, jo tā bija diena, kad viņi varēja iejusties skolotāju lomā. Šajā dienā direktora pienākumu atbildīgi pildīja Ričards Kauliņš. Viņš atzina, ka to pildīt nav bijis nemaz tik viegli, tomēr darbu viņš darījis ar prieku. Direktora labā roka jeb direktora vietnieks bija Daniels Pīle, kurš gan pildīja savu pienākumu, gan mācīja arī matemātiku. Pārējie skolēni mācīja 1.-10.klasei dažādus priekšmetus: matemātiku, mājturību un tehnoloģijas, sportu, veselības mācību un citus mācību priekšmetus. Visi 12.klases skolēni pēc mācību stundām bija pozitīvi noskaņoti, lai arī daži bija saskārušies ar grūtībām, savaldot klasi. Pēc  tam skolēni aktu zālē dalījās savos iespaidos ar skolotājiem. Ar pašsacerētu dziesmu visus priecēja Kalvis Baumanis un Ralfs Markuss Vēbers. Lai padarītu skolotājiem viņu dienu vēl īpašāku, vidusskolēni bija sagatavojuši arī garšīgu pārsteigumu – kliņģeri un kafiju. Skolotāji saka  paldies visiem, visiem devīto klašu skolēniem un vidusskolēniem par sirsnīgajiem svētkiem, ko viņi sagādāja mums.

Salacgrīvas vidusskolas skolotājiem ir tradīcija Skolotāju dienā doties ekskursijā, bet šī tradīcija šogad izpalika.Tā kā mūsu skolas direktore šajā dienā atradās Gruzijā Salacgrīvas novada domes delegācijas sastāvā, tad svētkus skolotāji svinēja arī nedēļu iepriekš. Šajā mācību gadā Salacgrīvas vidusskolā darbu uzsākuši vairāki jauni pedagogi, arī direktora amatā  pirmo gadu strādā Sanita Šlekone, tāpēc skolotāju kolektīvs šogad devās pavisam netālu – līdz viesu mājai ”Kraukļi”. Šis pasākums bija kolektīva saliedēšanas vakars: tika iepazīti jaunie kolēģi, par godu Olimpiskajai dienai vingrots, spēlēta labo vārdu spēle, dziedāts Vitālija Bogdanoviča ģitāras pavadījumā, un vienkārši ļoti labi un sirsnīgi tika pavadīts laiks kopā ar kolēģiem.

Paldies visiem, kas gādāja, lai šajās divās dienās Salacgrīvas vidusskolas skolotāji justos patiešām iepriecināti. Paldies Veronikai Būmanei, Rīgas Starprajonu zvejnieku kooperatīvajai biedrībai un Salacgrīvas vidusskolas virtuves darbiniekiem par garšīgo svētku pārsteigumu!

Salacgrīvas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Inta Balode

Paldies raksta tapšanā 12.klases skolniecei Diānai Tīrumniecei

Skolotaju-diena-1 Skolotaju-diena-2 Skolotaju-diena-4 Skolotaju-diena-5 Skolotaju-dena-3

Visits: 1