Salacgrīvas vidusskolas skolēnu ēdināšanas pakalpojuma cena

Sakarā ar Salacgrīvas vidusskolas ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma SIA “Kuivižu Enkurs” līguma termiņa izbeigšanos, Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācija izsludināja jaunu iepirkuma konkursu.

Piedāvājumu iesniedza viens pretendents: SIA “Kuivižu enkurs”.  Izvērtējot piedāvājumu, komisija vienbalsīgi nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Kuivižu enkurs”, iepirkumu komisijas Iepirkuma ID LNP 2021/69.

Jaunais līgums paredz vienas dienas ēdināšanas cenas izmaiņas vienam izglītojamajam – 2.42 EUR

Salacgrīvas vidusskolai tika apstiprināts finansējums transporta pakalpojumiem izglītojamo pārvadāšanai 58308 EUR. Tā kā 2020./2021.mācību gada II pusgadā COVID -19 pandēmijas rezultātā mācības praktiski notika attālināti, tika lūgts Limbažu novada pašvaldībai pārvirzīt ietaupītos finanšu līdzekļus 10000 EUR apmērā 1.-12.klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu cenu starpības nodrošinājumam 2021.gada novembra un decembra mēnešiem.

Paldies Limbažu novada pašvaldības deputātiem par atbalstu.

Vecāku maksa skolēnu ēdināšanas pakalpojumam novembra un decembra mēnesī saglabājas – 1.42 EUR, pašvaldības dotācija – 0.82 EUR

Atbildēt