Salacgrīvas vidusskolas Ekopadomei – pateicība par dalību vides izglītības aktivitātēs

Salacgrīvas vidusskola saņēmusi SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” pateicības rakstu par skolas Ekopadomes aktīvo darbu un dalību vides izglītības aktivitātēs. Sakām PALDIES Salacgrīvas vidusskolas Ekopadomes jauniešu komandai: Martai Antonovai, Samantai Kalniņai, Līvai Tauriņai, Ingaram Ignatovam, Adrianam Ginteram, Dagnijai Kukai, Esterei Mihailovai, Elzai Marijai Lazdiņai, Rihardam Lūsim, Egīlam Kļusam, Martai Megijai Lielkalnei, Alisei Ringai, Kārlim Papinokam, Mikum Rodrigo Viļķinam, Arvīdam Gertneram, Elīnai Gertnerei, Justīnei Liepiņai un Alitai Numurei. Paldies skolotājām Līgai Tauriņai un Laimdotai Pelšei.

Sanita Šlekone

Atbildēt