Salacgrīvas vidusskolai piešķirts veselību veicinošas izglītības iestādes statuss

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padome, ņemot vērā izglītības iestādes kritēriju izpildi, piešķīrusi Salacgrīvas vidusskolai veselību veicinošas izglītības iestādes statusu un uzņēmusi Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā. Līdz ar to Salacgrīvas vidusskolai būs iespējams saņemt informatīvos materiālus, apmeklēt valsts budžeta finansētus seminārus par veselības jautājumiem un piesaistīt speciālistus lekciju organizēšanai.

Atbildēt