Salacgrīvas vidusskola uzsāk dalību starptautiskā projektā kopā ar RTU un Turku Universitāti Somijā

Salacgrīvas vidusskola uzsākusi dalību starptautiskā Centrālbaltijas projektā, sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti un Turku Universitāti Somijā. Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu uzņēmējdarbības domāšanas veidu, ilgtspējīgu domāšanu un novatoriskas kompetences vides nozarē, veicinot jauniešu izglītošanu uzņēmējdarbībā, jaunu uzņēmējdarbības uzsākšanas metožu izstrādi un pārrobežu komunikāciju.

Projekta iniciatīvas ir: ilgtspējīgu pārrobežu uzņēmumu izveidošana, atvērtas e-platformas izveidošana vides problēmu risināšanai, metodoloģijas izstrāde, ieviestās labās prakses pārnesamība, starptautiska vienaudžu mācīšanās, karjeras izglītība, pedagogu izglītība un skolēnu starptautiskā sadarbība pieredzes apmaiņas braucienos.

Salacgrīvas vidusskolu kā projekta koordinatore šajā projektā pārstāvēs vienmēr atsaucīgā skolotāja Laura Ende. Viens no iemesliem, kas motivēja Rīgas Tehnisko universitāti uzsākt sadarbību ar Salacgrīvas vidusskolu, bija mūsu izglītības iestādes aktīvā darbība vides izglītības jomā. Projekta realizācija būs nozīmīgs atbalsts Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, piedāvājot starptautiska līmeņa zināšanu apmaiņu ilgtspējīgas pieredzes veidošanai. Lai izdodas!

Sanita Šlekone

Atbildēt