Salacgrīvas vidusskolā – tikšanās ar datu aizsardzības speciālistiem

27.augustā Salacgrīvas vidusskolas aktu zālē novada izglītības iestāžu pedagogiem bija iespēja tikties ar datu aizsardzības speciālistiem, lai uzzinātu aktualitātes datu aizsardzības jomā, pārrunātu iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumus un iepazītos ar speciālistu rekomendācijām izglītības iestāžu darba organizācijā. Iegūtā informācija būtiski noderēs turpmākajā darbā.

Atbildēt