Salacgrīvas vidusskolā tiks īstenots ESF projekts “PuMPuRS”

Salacgrīvas vidusskolā, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Salacgrīvas novada sociālo dienestu, tiks uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana, lai nodrošinātu papildu atbalstu bērniem un jauniešiem mācību procesa laikā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar  risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiks sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Plānots, ka jau 2019.gada 21.martā notiks pirmā nodarbība, informējot pedagogus par projekta piedāvātajām iespējām, sniedzot papildu atbalstu bērniem un jauniešiem.

Sanita Šlekone

Atbildēt