Salacgrīvas vidusskolā seno darbarīku izstāde

Salacgrīvas vidusskolā pašlaik var apskatīt seno lietu un darbarīku  maketu izstādi, tos  gatavojis Salacgrīvas novada ”Ceriņu” mājas saimnieks Harijs Veide. Viņš arī ir Salacgrīvas vidusskolas absolvents, kā pats saka: ”Esmu 12. izlaidums.” Pārsteidz viņa zināšanas par senajiem latviešu darbarīkiem, tāpēc ļoti interesanti bija uzzināt, kā radies viņa hobijs.

Savā laikā H.Veide strādājis uzņēmumā ”Salacgrīva – 95 ”, bet pašiem mājās bijusi sava saimniecība. Izmantoti darbarīki, kas bijuši mantojumā vēl pat no viņa vectēva laikiem. Secinot, ka nav daudz tādu māju, kur būtu senās lietas, meistaram radās doma, ka vajadzētu taisīt seno darbarīku mazus maketiņus, lai būtu, ko kādreiz arī mazbērniem parādīt. Jāsaka, ka tie nav tikai maketi, bet par katru lietu H.Veide zina pastāstīt, kādam nolūkam tā lietota un kā tā darbojas. Maketi ir ne tikai darbarīkiem, bet arī lietām, kas  senos laikos bijušas katrā lauku mājā. Par viņa vaļasprieku interesējušies gan laikrakstu žurnālisti, gan bijuši raidījumi TV. Pēdējā laikā lielāko darbu, lai stāstītu un rādītu vēstures liecības, dara viņa meita. Strādājot Kurzemes pusē, viņa ir atradusi vietu, kur seno darbarīku izstāde ir pastāvīgā ekspozīcijā, kā arī viņa rīko izzinošas stundas skolēniem un citiem interesentiem.

Meistara devums ir nenovērtējams, jo aizvien mazāk paliek to mājas saimniecību, kur tiktu izmantoti senie darbarīki un kur būtu cilvēki, kas prastu par tiem pastāstīt.  H.Veide ir darinājis tieši tos darbarīkus, kas raksturīgi mūsu pusei, tikai daži ir tādi, kas nākuši no sievas dzimtās puses Latgales.

Pašlaik padomā ir nodarbības  Salacgrīvas vidusskolā, kur meistars rādīs un stāstīs darbarīku un lietu vēsturi sākumskolas skolēniem. Un stāsti būs ļoti interesanti, jo sarunā ar viņu var klausīties un klausīties…

Vai jūs zināt, kas ir rūcenis un kāpēc to izmantoja cūku bērēs? Kādus darbarīkus izmantoja linu sēšanā, vākšanā? Par kādu nodarījumu skolā skolēniem kā sods tika piemērots malkas pagales kāršana kaklā? Kāda izskatījās skolēna pārtikas lāde? Kāds izskatās lopu aploks, kas veidots bez naglām? To visu uzzinās skolēni, bet varbūt arī Salacgrīvā atradīsies kāda vieta, kur ar mūsu novada senajām lietām H.Veides versijā   varētu iepazīties visi interesenti?

Seno darbarīku un lietu maketu veidošana un informācijas vākšana, izrādās, nav meistara vienīgais vaļasprieks, tāpēc drīzumā varēsim atkal ko jaunu uzzināt. Paldies H.Veidem  par atsaucību un vēlmi ar zināšanām dalīties skolā. Uz tikšanos!

 

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja Inta Balode

Atbildēt