Salacgrīvas vidusskola saņem 33 jaunus Chromebook datorus

Saskaņā ar 18.09.2023. Limbažu novada pašvaldības noslēgto sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.2.reformas “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.3.i. investīcijas “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” īstenošanu, Salacgrīvas vidusskola ir saņēmusi 33 jaunus Acer Chromebook 511 portatīvos datorus mācību procesa realizācijai.

Atbildēt