Salacgrīvas vidusskola nodrošina atbalstu skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, kas tiek realizēts Salacgrīvas vidusskolā, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, skolēniem ar augstiem sasniegumiem mācību darbā iespējams pilnveidot un uzlabot savas zināšanas pedagoģes Līgas Tauriņas vadībā. Projekta ietvaros Salacgrīvas vidusskolas skolēniem iespējams apmeklēt Līgas Tauriņas organizētās mācību nodarbības, padziļināti apgūstot mācību vielu un eksakto zinātņu jomas, kā arī – izstrādājot pētnieciskos darbus. Lai izmantotu šo iespēju, aicinu pieteikties pie pedagoģes Līgas Tauriņas vai izglītības iestādes lietvedībā.

Sanita Šlekone

Atbildēt