Ņirgāšanās – tās cēloņi un sekas

Salacgrīvas vidusskola ir Nacionālā veselību veicinošā skolu tīkla dalībskola. Viena no tēmām, kuru analizē veselības nozares speciālisti ir – ņirgāšanās. Katrs cilvēks ir personība un vērtība, taču mūsdienu straujo pārmaiņu un digitālo ierīču laikmetā mēdz aizmirsties tolerance un sapratne, kas īpaši aktuāla ir bērnu un jauniešu vidū. Par to, kādi ir ņirgāšanās cēloņi un sekas, kā arī – iespējamie palīdzības veidi, var iepazīties zemāk esošajā rakstā, kurā rekomendācijas sniedz psihiatrijas nozares speciālisti.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2020/01/Ņirgāšanās-skolā-cēloņi-un-sekas.pdf

Atbildēt