Salacgrīvas vidusskola – labās prakses piemērs Veselību veicinošo skolu tīklā

2019.gada nogalē norisinājās gadskārtējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoru seminārs, kurā kopumā tika pārstāvētas 66 Latvijas izglītības iestādes. Arī Salacgrīvas vidusskola ir Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībskola un mūsu izglītības iestādi šajā seminārā kā labās prakses īstenotāju izcili pārstāvēja vecāku pārstāve, uztura speciāliste Ilze Indriksone – Gromova.  Semināra ievada daļā  dalībnieki tika iepazīstināti ar Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla aktualitātēm un 2019.gada skolu izvērtējošo anketu rezultātiem, kurus prezentēja SPKC Veselības veicināšanas nodaļas vadītāja M.Pauniņa.

Salacgrīvas vidusskola semināra dalībniekus iepazīstināja ar īstenoto projektu par ūdens lietošanas paraduma veicināšanu skolēnu un pedagogu vidū. Pateicoties Ilzes Indriksones – Gromovas iniciatīvai un pieredzei, Salacgrīvas vidusskolā tika veikts pētījums par ūdens lietošanas paradumiem bērnu un jauniešu vidū. Skolēni tika iepazīstināti gan ar teorētiskajiem materiāliem par veselīga dzīvesveida un ūdens lietošanas nozīmi cilvēka ikdienā, gan veica praktiskas nodarbības Ilzes Indriksones – Gromovas vadībā. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem un Ilzes Indriksones – Gromovas sniegtajiem datiem, Salacgrīvas novada dome piešķīrusi līdzekļus ūdens filtrēšanas iekārtu izmantošanai, nodrošinot bērniem un jauniešiem iespēju bez maksas izmantot kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Seminārā tika prezentēti arī citu valstu labās prakses piemēri, kurus bija apkopojusi SPKC Veselības veicināšanas koordinatore L.Bebriša. SPKC direktora vietniece attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos I.Liskova, semināra dalībniekus informēja par aktualitātēm un ieteikumiem infekciju slimību profilakses un kontroles jautājumos izglītības iestādēs.Tāpat semināra dalībnieki guva ieskatu aktualitātēs skolēnu veselību raksturojošajos rādītājos un paradumos – Skolēnu veselības paradumu pētījuma rezultātus prezentēja SPKC Vecākā sabiedrības veselības analītiķe I.Pudule, tostarp, ar semināra dalībniekiem diskutējot par ņirgāšanās profilakses jautājumiem izglītības iestādēs. Semināra laikā, apzinot NVVST koordinatoru vajadzības saistībā ar nākamā gada apmācību tēmu izvēli, par vispopulārāko tēmu tika atzīta – vecāku motivēšana un iesaiste veselības veicināšanas tēmās. Savukārt visbiežāk atzīmētā prioritārā vecumgrupa izglītojošo pasākumu organizēšanai –  5.–7. klašu skolēni.

Paldies Ilzei Indriksonei – Gromovai par ieguldīto darbu Salacgrīvas vidusskolas attīstībā!

 

Atbildēt