Salacgrīvas vidusskola iesaistās projektā „Baltu literatūras nedēļa“

2020.gada 21.–25.septembrī Salacgrīvas vidusskola piedalījās starptautiskajā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa”, kurā, kopā ar skolēniem no Lietuvas un Latvijas skolām, interesējamies par kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, ģeogrāfiju. Projekts Lietuvas un Latvijas skolās tiek organizēts kopš 2017. gada. Mūsu skola tajā piedalījās pirmo reizi.

Aktivitātes sākās jau februāra mēnesī. 1.-4. klašu skolēniem un klašu audzinātājiem lasīšanai tika piedāvātas skolas un pilsētas bibliotēkās pieejamās lietuviešu autoru grāmatas. Katra klase izvēlējās vienu no tām, izlasīja un veidoja šīs grāmatas prezentācijas. 5.-9.klašu literatūras skolotāji organizēja literatūras mācību stundu, kas veltīta lietuviešu dzejas meistariem (B.Januševičiaus, A.Bernots, J.Degutīte,P.Gywenima, M.Martinaitis). 3.a klase izvēlējās E.Dacjūtes grāmatu „Laime ir lapsa“, 3.b klase – Ķ.Kasparaviča „Īsi stāstiņi par lietām“, 4.a klase – Ķ. Kasparaviča „Kaimiņiene aiz stūra“. 5.b klase iestudēja lugu pēc Šarūnas Baltrušaitienes grāmatas „Kā zaķis iepazina jūtas“ motīviem, bet 6.a, 6.b un 6.c klases skolēni savos zīmējumos attēloja iespaidus par Lietuvu (skolotāja Iveta Rozenberga), mūzikas skolotāja Inga Strante 6.b klases skolēniem iemācīja lietuviešu tautas dziesmas. Paldies Salacgrīvas vidusskolas skolēniem un skolotājiem par iesaistīšanos projektā!

Projekta iniciatori: Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs un Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskais pulciņš.

Projekta partneri: Vītauta Dižā universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas Kino centrs.

Projekta atbalstītāji: „Lonas”, „Fejas nams”, „Kafijas Draugs”, „RT TAX”.

Projekta koordinatore

Valentīna Kalniņa

Atbildēt