Salacgrīvas vidusskola arī projektā “Plastic Pirates – Go Europe!”

Pagājušā gada rudenī Latvijā aizsākās Eiropas amatierzinātnes kampaņa “Plastic Pirates – Go Europe!” (Plastmasas pirāti – uz priekšu, Eiropa!). Kampaņā kopumā piedalījās divdesmit skolas. Arī Salacgrīvas vidusskola bija viena no šīs kampaņas dalībskolām. Vairāk kā 300 skolēniem bija iespēja uzzināt par plastmasas piesārņojumu un sniegt atbalstu pētniecībā par Eiropas upju stāvokli.

💧Tika apsekotas 18 ūdensteces visā Latvijas teritorijā – Daugava, Mārupīte, Abuls, Roja, Vaive, Ranka, Ogre, Salaca, Vējupīte, Maizīte, Svēte, Donaviņa, Slocene, Abava, Daugava, Ciecere, Ķekaviņa un Rātsupīte.

🔎Apskatot upju un strautu piekrastes, kopumā tika reģistrētas 1675 atkritumu vienības, no kurām 24% veido plastmasa. No kopējā A grupas atkritumu daudzuma (986 vienības) visbiežāk tie bija: stikls, plastmasa, papīrs, metāls un pārtikas atlikumi, savukārt B grupā reģistrētas 689 vienības. C grupa reģistrēja kopumā 151 peldošu atkritumu vienību, no kurām lielāko daļu veidoja plēves (35.1%), tad seko plastmasas fragmenti (31.8%), šķiedras (30.5%) un plastmasas granulas (2.6%).

☝🏼Katra upe tika apsekota, izmantojot metodoloģiju, kas ir standartizēta un tiek pielietota visā Eiropā, kur arī citi skolēni pēta savas vietējās upes. Šis projekts deva skolēniem iespēju iejusties zinātnieku lomā un tuvāk iepazīties ar zinātniskās pētniecības metodēm, uzlabojot viņu izpratni par pētniecības procesu. Paldies Salacgrīvas vidusskolas jauniešiem un skolotājai Intai Somai par ieguldīto darbu!

#PlasticPirates#PlasticPiratesEU#PlasticPiratesLatvija

Informācijas un foto avots: Vides izglītības fonds (FEE Latvia)

Atbildēt