Salacgrīvā skrien Trīs tiltus

 

Pārpublicēts no Salacgrīvas novada mājas lapas:

21.septembris, sestdiena, līst, “traki” pūš…. Labāk sēdēt mājās, bet nē, kaut kas mani neliek mierā! Velku kājās gumijniekus, meklēju lietus mēteli un mašīnā iekšā, lai brauktu uz Salacgrīvu. Gribas redzēt cik tad būs to “trako”, kuri ir gatavi skriet, soļot un tipināt jau tradicionālajā trīs tiltu skrējienā.  Iebraucot pilsētas centrā, saprotu, ka auto nav kur nolikt….rosību laukumā pie baznīcas  nespēj mazināt ne lietus, ne vējš! Gribas viņiem izteikt līdzjūtību, bet redzot viņu priecīgās sejas un aktīvo iesildīšanos, saprotu, ka manis teiktais būs pilnīgi nevietā….

Sporta metodiķe Mārīte Jankovska dod pēdējos norādījumus kā uzvesties trasē un 121 trīs tiltu skrējējs stājas startam. Auto satiksme uz Salacas tilta slēgta, skrējēji ātri pieveic šo posmu un nogriežoties uz Krasta ielu dodas seši ar pus kilometri garajā trasē.
Lietus mākoņi, nedaudz sakaunējušies, mitējas līt, pamazām izklīst, vien vējš pūs uz nebēdu, varbūt kādam piepalīdzot….
Gaidot skrējējus, pilskalnā, pie finiša līnijas, iekārtojas tiesneši. Viņu darbs kā vienmēr saskaņots un organizēts – viens fiksē laiku, citi pieraksta tos uz lapiņām un atdod skrējējiem, savukārt trešie reģistrē laikus un finišētājus klašu un vecuma grupās.

Skrējiena labākais laiks 22:45 šogad netika pārspēts, bet pēc divdesmit piecām minūtēm finišē pirmais skrējējs – Mārtiņš Petrovs, tūlīt aiz viņa Aleksis Borozdins.
Pēc nelielas klusuma pauzītes, šķiet maisam gals ir vaļā un dalībnieki pilskalnā finišē viens pēc otra… lieli, mazi, veci un jauni, spēj tik laiku pierakstīt!

 

Kad finišē skolotājs Daniels Grigorjevs – visiem ir skaidrs – trīs tiltu skrējiens ir noslēdzies, laiks gatavoties apbalvošanai.
Bet pirms pasniegt diplomus, kurus šogad zīmējis mākslinieks Kristaps Auzenbergs, skolotāja Inta Cirša, visu dalībnieku vārdā sacīja lielu paldies trīs tiltu skrējiena organizētājiem un atbalstītājiem: sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks”, Kebabnīcai Kaste, Dubrovsku ģimenei, Līgai Endei – Griķei, kafejnīcai “Saiva”, skolas medmāsiņai Lainei, kurai šoreiz bija vien jāsalej tēja, un labi, ka tā, skolotājiem, brīvprātīgajiem, tiesnešiem, Gunai Ingai, Astrīdai, Elīnai un Emīlijai.
Balvas un diplomus saņēma pirmo sešu labāko rezultātu ieguvēji. Pirmskolas vecuma grupā 2.vietā Ieva Griķe, 1.vietā Halina Ende, zēnu grupā trešajā vietā Kārlis Griķis, kuram trīs gadi, otrais Namejs Majors, pirmajā vietā Oskars Keiselis.
1.– 2. klašu grupā meitenēm: 4.vietā Paula Eizenberga, 3.vietā Anna Viļļa, 2.vietā Viktoria Gromova, 1.vietā Hanna Eltamma. Zēniem 6.vietā Mārtiņš Keiselis, 5.vietā Ričards Penka, 4.vietā Pēteris Kristers Tomsons, 3.vietā Gustavs Bergs, 2.vietā Harijs Ende, 1.vietā Jēkabs Žibals.


3.-4.klašu grupā vien četras dalībnieces – 4.vietā Sofija Gromova, 3.vietā Karlīna Zeņina, 2.vietā Paula Kotāne, visātrākā Alise Romanova. Puišiem 5.vietā Timo Eltamms, 4.vietā Madars Eizenbergs, 3.vietā Henrijs Hugo Močāns, 2.vietā Viestards Majors, 1.vietā Leo Bilāns no Siguldas.
5.-6. klašu grupā meitenēm : 6.vietā Ance Rubene, 5.vietā Melita Lūse, 4.vietā Everita Daugule, 3.vietā Estere Zvejniece, 2.vietā Sanija Klaucāne, 1.vietā Emīlija Alise Dārziņa. Zēniem: 6.vietā Mārtiņš Hincenbergs, 5.vietā Kristiāns Kovačs, 4.vietā Tomass Tomsons, 3.vietā Heinrihs Ende, 2.vietā Kaspars Jubelis, 1.vietā Bruno Bilāns no Siguldas.


7. – 8.klašu grupā meitenēm: 3.vietā Aļina Batina, 2.vietā Meisija Sproģe, vislabākais rezultāts meitenēm Nellijai Zvejniecei. Zēniem: 3.vietā Arvīds Gertners, 2.vietā Tomass Andrejs Vilemsons, 1.vietā Maksims Obuhovskis.
Vidusskolas meiteņu grupā 3.vietā Daniela Ringa, 2.vietā Samanta Kalniņa, 1.vietā Ance Kalniņa, vidusskolēnu – zēnu sacensībā 3.vieta Ilmāram Vīksnam, 2 vieta Rihardam Bendrātam, 1.vieta Mārtiņam Petrovam no Cēsīm ar šīs dienas labāko laiku 25:16.
Pieaugušo jaunāko dāmu grupā: 3.vietā Kristīne Rozmiaņeca, 2.vietā Agnija Bērziņa, 1.vietā, ar labāko šodienas rezultātu dāmām Laura Ende. Puišu sacensībā kungu saraksts visgarākais, jo vecumā no 20 līdz 45 gadiem startēja 27 dalībnieki. Jaunākajā puišu grupā 3.vietā Toms Kalniņš, 2.vietā Artūrs Sestulis, 1.vietā, atpaliekot vien par 1 sekundi no šīs dienas sacensību uzvarētāja un šīs dienas trases rekorda, Aleksis Borozdins.
Grupā dāmām ar nedaudz lielāku dzīves pieredzi 2.vieta Baibai Grūbei, 1.vieta Ilonai Balodei, savukārt nopietno kungu grupā: 3.vietā Ernests Kupčs, 2.vietā Aigars Jirgensons, 1.vietā Kārlis Bergmanis.
Balvas saņēma arī skrējienā startējušās kuplākās ģimenes: Endes, Griķi, Majori un Keiseļi.
Paldies par drosmi, izturību un dzīvesprieku nenobīties no lietus un vēja un kopīgi skriet!
Tiekamies nākamajā gadā!

Ilga Tiesnese

Visits: 4

Atbildēt