Sākas noslēdzošais gads projektā “Ēdam atbildīgi”

Sākas noslēdzošais gads projektā “Ēdam atbildīgi”

23.augustā Rīgas Dabaszinību skolā notika ievadseminārs trešajam, noslēdzošajam projekta “Ēdam atbildīgi” gadam. Seminārā pulcējās pārstāvji no 35 jaunajām dalībskolām, lai uzzinātu, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināties savu lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā un motivēt viņus pieņemt atbildīgus, videi draudzīgus lēmumus.

2017./2018.mācību gadā Salacgrīvas novadā projektu savās skolās uzsāk arī Salacgrīvas vidusskola un Liepupes vidusskola, jo abas skolas jau otro gadu piedalās Ekoskolu programmā.

„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas caur katram tik pazīstamās un aktuālās pārtikas tēmas prizmu rosina iedziļināties tādos nopietnos jautājumos kā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, godīga tirdzniecība u.c. Mācību programmas mērķis ir radīt izpratni par mūsu pārtikas patēriņa globālo kontekstu, kas ļauj cilvēkiem ne tikai uzņemties atbildību par sevi, ēdot veselīgi, bet arī spert soli tālāk un ēst atbildīgi, tādējādi pozitīvi ietekmējot visu pārtikas aprites sistēmu.

Ievadseminārā skolotāji kopā ar Danielu Trukšānu (Vides izglītības fonds) iepazinās ar programmas metodisko materiālu, un saņēma arī dažādus vērtīgus ieteikumus, kā sekmīgi strādāt ar pārtikas tēmu skolā. Bioloģiskās lauksaimniecības eksperte Lāsma Ozola pastāstīja par to, kādi izaicinājumi pastāv globālā līmenī un kā tos ņemt vērā Latvijas kontekstā, mainot pārtikas patēriņa ieradumus. Edmunds Cepurītis (Vides izglītības fonds) pastāstīja vairāk par globālās izglītības nozīmi projektā un mācību procesā kopumā. Konkrētus ieteikumus un praktiskus piemērus tam, kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus, pedagogiem piedāvāja Jana Simanovska (dr.sc.ing., Ekodizaina kompetences centrs).

Seminārs notika Bērnu un jauniešu Vides izglītības centra Rīgas Dabaszinību skolā. Skolas direktors semināra dalībniekus iepazīstināja ar savu skolu, parādīja skolas siltumnīcas, pastāstīja par projektu, kuras laikā rīdzinieku ģimenēm tika dota iespēja siltumnīcās izmēģināt izaudzēt savus iecienītākos dārzeņus, garšaugus un novākt ražu. Šis projekts bija plānots 18 ģimenēm, bet pieteikušās bija vairāk kā 40 ģimenes. Tas norāda, ka cilvēki vairāk sāk domāt par ekoloģiski izaudzētu pārtiku ģimenes vajadzībām.
Pagājušajā gadā mācību programmu “Ēdam atbildīgi “  īstenoja 46 skolas visā Latvijā, bet trīs gadu laikā programmā kopā būs piedalījušās gandrīz 100 Latvijas Ekoskolas. Šīs skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī skolotājus un plašāku sabiedrību. Papildus tam programmas mērķi veicina arī ciešāku skolu sadarbību ar vietējiem ražotājiem, kas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī pašmāju ekonomikai.

Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm ‐ Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā programmā “Ēdam atbildīgi” iesaistītās skolas aptver visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

https://www.eatresponsibly.eu/lv/
http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
https://www.facebook.com/edamatbildigi

Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  – Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību.

 

Salacgrīvas vidusskolas Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina

 

Atbildēt